IIP Cultuur Audit

Cultuur en gedrag (soft controls) zijn bepalend voor het succes of het falen van een organisatie. Het is vaak lastig om precies die aspecten te benoemen die een risico vormen voor de organisatie. Veel methodes kijken hierbij alleen naar de harde structuur van een organisatie, datgene wat aan de oppervlakte ligt, de artefacts; de zaken die zichtbaar zijn zoals processen, en procedures, de structuur van een organisatie; de onderlinge communicatie en het gedrag van een team.  Daaronder liggen de waarden en normen die worden nageleefd, zoals de strategie, doelstellingen, beleid en gedragscode. En in de laag daaronder zijn er de onderliggende aannames en mentale modellen, zoals onbewuste gedachten, overtuigingen, percepties en gevoelens. 

De IIP Belevingsgerichte Cultuur Audit biedt meer inzicht. Deze methode is namelijk gericht op de dieptestructuur; de aannames en overtuigingen over bijvoorbeeld leiding en collega's. De kracht van deze manier is dat de achterkant van het verhaal duidelijk wordt. De onzichtbare behoeftes en zorgen van teams.
 

 "It is not about studying the organization as it is intended,
but the organization as it is.”
 

De aanpak van Investors in People helpt je om eerlijke en echte antwoorden te krijgen over de cultuur in de gehele organisatie. Naast wat mensen inhoudelijk zeggen, krijg je ook helder wat een team ervaart en wat ze er echt van vinden. De meerwaarde van de audit is dat het duidelijker wordt waar de risico's liggen. En waar de organisatie structurele verbeteringen kan aanbrengen.
   
"Wat drijft mensen dat ze doen wat ze doen?
Wat zijn de risico’s?
Wat zijn de krachten?" 
 

Als referentiemodel voor de IIP Cultuur Audit worden de negen indicatoren van het IIP Model gebruikt. De cultuur audit richt zich daarbij op een aantal dimensies die in het IIP Model zijn opgesloten, namelijk:
 

 
 Helderheid

 
 Voorbeeldgedrag
 
 
 Uitvoerbaarheid
 
 
 
 Betrokkenheid

 
 Transparantie
 
 
 Bespreekbaarheid
 
 
 
 Aanspreekbaarheid

 
 Waardering
 
 
 Handhaving
 
 


Het IIP referentie model kan aangevuld worden met specifieke bedrijfswaarden van de organisatie, om zo te komen tot een specifiek referentiemodel voor de cultuur audit.  Ook kun je unieke bedrijfswaarden van een organisatie vertalen of verbinden met de genoemde dimensies. Daarmee kan de cultuur audit op maat en concreet worden gemaakt.
 
Meer weten: