Historie van investors in People

Een van oorsprong Brits concept. Dat uitgaat van de ambities en het lerend vermogen van organisaties.

Het Investors in People model is een van oorsprong Britse concept. Het kent zijn oorsprong in de regeringsperiode van Mrs. Margaret Thatcher, een periode van economische crisis. Wetenschappelijk onderzoek resulteerde in het advies om het Japanse Kaizen principe respectievelijk de daarop gebaseerde door William Edwards Deming voorbereide Kwaliteitscirkel (Plan, Do, Check, Act) een basis te laten vormen voor de essentiële ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers om zo organisaties op een hoger plan te kunnen brengen.

In 1990 werd de basis gelegd voor het Investors in People model. Een model met de uitgangspunten Plannen, Uitvoeren en Beoordelen. Uitgangspunten die aan de basis staan van een continue kwaliteitscirkel.

De praktische uitwerking wordt door semioverheidsorganisatie UK Community for Education and Skills (UKCES), Investors in People UK en de Internationale Investors in People organisaties voortdurend verbeterd, maar het idee dateert van begin jaren negentig. De Britse overheid en het bedrijfsleven voerden toen harde saneringen door om organisaties en de samenleving als geheel, competitiever en resultaatgerichter te maken en te besparen. Men was zich er ook van bewust dat het land een kenniseconomie is en men op wereldschaal en in eigen land op kennis moet concurreren. Daarmee rees de vraag hoe dit harde ingrijpen te combineren met slim en succesvol investeren in het leiden en leren en ontwikkelen van medewerkers.

Zes basisgedachten.

Bedrijven, maar ook ziekenhuizen en scholen en universiteiten bleken over zulke best practices te beschikken. Daaruit destilleerde men een eerste checklist voor effectief investeren in mensen vanuit zes basisgedachten:

  1. Doelgerichte aansturing en actieve ontwikkeling van medewerkers kan voor iedere organisatie het verschil maken tussen falen en succes.

  2. Expliciet formuleren van de organisatiedoelstellingen en daarvoor actief draagvlak zoeken zijn voorwaarden voor een verhoogd doelgericht prestatieniveau.

  3. In een succesvolle benadering staat de beoogde opbrengst voor de organisatie centraal.

  4. Beoogde resultaten zijn het vertrekpunt om tot een goede planning en uitvoering te komen.

  5. Alle medewerkers en leidinggevenden zijn, vanuit hun eigen positie en functie, verantwoordelijk voor het succes van de organisatie en daarmee voor de doeltreffende aansturing en ontwikkeling van medewerkers.

  6. Feedback vragen en krijgen is een wezenlijk onderdeel van elk succesvol leerproces.

Ook in het streven naar betere aansturing en ontwikkeling en het daardoor bereiken van beter bedrijfsprestaties. De Britse overheid nam de checklist over, combineerde deze met het idee van certificering en lanceerde in 1991 de eerste officiële Britse Investors in People Standaard. Sindsdien is deze Standaard diverse malen vernieuwd en verbeterd op basis van ervaringen en reacties van gebruikers. In 2015 heeft de meest recente aanpassing plaatsgevonden. In verschillende landen zijn, met behulp van lokale partners, Investors in People-organisaties opgericht: België, Zweden, Finland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Griekenland, Filipijnen, Bermuda, Cyprus, Australië, Nieuw Zeeland, VAE en Zuid-Afrika.

Oprichting Investors in People Nederland.

Investors in People Nederland is opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en is eind 2006 een nauwe samenwerking aangegaan met TNO. Investors in People Nederland B.V. (IiPNL) is namens Investors in People International de formele licentiehouder. In die functie is IiPNL verantwoordelijk voor de informatievoorziening, coördinatie en kwaliteitshandhaving rondom de Investors in People accreditatie; een erkenning voor goed werkgeverschap. De huidige Nederlandse Investors in People Standaard is gemaakt door Investors in People Nederland en België. Dit is de basis voor de formele erkenning van Nederlandse organisaties als Investors in People.

Oprichting Investors in People Belgium

Investors in People België is opgericht op initiatief van Amelior vzw, opleidings- en consultingorganisatie. Investors in People België is namens Investors in People International de formele licentiehouder. In die functie is IiPBE verantwoordelijk voor de informatievoorziening, coördinatie en kwaliteitshandhaving rondom de Investors in People accreditatie; een erkenning voor goed werkgeverschap. De huidige Belgische Investors in People Standaard is gemaakt door Investors in People België en Nederland. Dit is de basis voor de formele erkenning van Belgische organisaties als Investors in People.